Reactie van Jost Group na de beslissing van de Raadkamer over de voorlopige hechtenis van een aantal directieleden

Vertrouwen in goed verloop

12 mei 2017,

 

We verheugen ons dat de Raadkamer beslist heeft om onze HR-verantwoordelijke en de directeur van ons departement Transport toe te laten om naar hun woonplaats terug te keren. Hierdoor kunnen ze op een serene manier hun verdediging voorbereiden op de beschuldigingen waar ze het onderwerp van uitmaken.

 

We hebben ook met verbazing vernomen dat de Raadkamer besloten heeft om de voorlopige hechtenis van de heer Roland Jost, Gedelegeerd Bestuurder van de groep, alsook de secretaris-generaal van het bedrijf te behouden. We hebben eveneens van de advocaten van de twee personen vernomen dat ze onmiddellijk beroep zouden aantekenen.

 

We betreuren deze beslissing, mede omdat Jost Group haar volledige samenwerking heeft verleend en zal blijven verlenen aan de autoriteiten.

 

Graag benadrukken we dat de Raadkamer zich enkel heeft uitgesproken over de rechtmatigheid van de voorlopige hechtenis en geenszins over de grond van de zaak. Het vermoeden van onschuld is en blijft gelden en moet maximaal gerespecteerd worden en daarom betreurt Jost Group dat ongegronde en valse informatie werd verspreid.

 

We wensen het geheim van het onderzoek volledig te respecteren. Maar wensen met kracht de beschuldigingen over eventuele sociale dumping-praktijken te weerleggen. Dagelijks ijvert Jost Group ervoor om het geheel aan complexe reglementeringen te respecteren, wat meerdere malen werd erkend voor verschillende jurisdicties. Gezien het tekort aan chauffeurs in België en de zeer concurrentiële sector waarin we actief zijn, werken we met gedetacheerde medewerkers uit ander Europese landen, wat ook door de Europese reglementering toegestaan wordt. Daarenboven is de groep zeer bezorgd om het welzijn en de werkomstandigheden van al haar medewerkers.

 

 

Perscontact – Véronique Hustin, communicatieverantwoordelijke Jost Group

0470/92.17.01

  • Reactie van Jost Group na de beslissing van de Raadkamer over de voorlopige hechtenis van een aantal directieleden