JostGroup neemt TTS over !

Jost Group, voorziet bij de overname van TTS een toegevoegde waarde om zijn marktaandeel uit te breiden inzake multi-modaliteit en om een nieuwe sector te ontwikkelen binnen de group met citerntransport van chemische produkten, petrolium, asvalt en voedingsmiddelen.

Na meer dan 40 jaar ervaring binnen de sector transport & logistiek, hebben de op leeftijd komende aandeelhouders van het bedrijf TTS besloten om de toekomst van hun bedrijf toe te vertrouwen aan een dynamische group in volle uitbeiding, Jost Group.

Roland Jost, President van Jost Group, voorziet bij de overname van TTS een toegevoegde waarde om zijn marktaandeel uit te breiden inzake multi-modaliteit en om een nieuwe sector te ontwikkelen binnen de group met citerntransport van chemische produkten, petrolium, asvalt en voedingsmiddelen (van 19 tot 36.000 l).

Het TTS team zal ook toelaten om de werkbronnen op te drijven binnen alle diensten in het algemeen, cargo, kipper (30 tot 60 m³), walkingfloors (90m3), silowagens (45 à 62 m³) en containers voor vloeistofvervoer.

TTS is aanwezig in België, Italië en Slowakije en telt 260 personeelsleden, 200 trekkers, 370 opleggers, 270 intermodale transporteenheden (van 25 tot 45 feet) en 60 rail-road opleggers. Zij ontwikkelen hun activiteiten in België op 42.000m² opslagruimte (in racks & bulk), 15.000m² multimodaal opslagterrein, 2.500 m² kantoorruimte met 150.000 m² terreinoppervlakte in de regio Luik en goed voor een zakencijfer van meer dan 43 milljoen euros.

Beide bedrijven delen de philosophie van een familiaal bedrijf, maar geven ook de prioriteit aan flexibiliteit, kwaliteit in dienstverlening, en hun constante in het opnemen van variable volumes voor de industrieën en hen de uitvoering van hun logistieketaken aan te bieden, betekend een concurrentieel voordeel.

Beide partners beschikken over talloze erkende certificaten welke metteen ook hun doettreffendheid en professionalisme waarborgen: ISO 9001, GMP, AIB, VCA, SQAS, EAO, COP, Lean & Green sinds lange tijd reeds verworven, ISO 14.001 in opmaak.

De klant staat centraal alsmede ook de integratie van het TTS team binnen Jost Group, deze zal gesterkt worden dankzij de gemeenschappelijke eigenschappen van beide partners. De multidisciplinaire teams georienteerd naar maatoplossingen, een toegevoegde waarde, dienstverlening in de directe omgeving van de klant ondersteund door hoog technologische tools, alsook de ontwikkelingscapaciteit binnen zijn human ressources maakt van Jost Group een onomkoombare partner binnen de europeese sector voor transport en logistiek.

De Group telt actueel, met de aankomst van TTS, 2.300 personeelsleden en bezit 1.300 trekkers, 3000 opleggers, 300.000m² oplslag, een multimodaal opslagterrein te Luik en in de Antwerpse haven. Jost Group is aanwezig in 10 landen binnen Europa en de Magreb en is actief op de weg, per spoor, in de lucht en ter zee, alsook in logistiek, en is goed voor een zakencijfer van 270 miljoen euros. Alweer een prachtige sprong voor de kangoeroe die niet te stoppen is met voorvoorwaarts sprongen!

De toenadering van beide bedrijven werd georkerstreerd door het bedrijf Intraco Consulting, mede dankzij op 26 oktober laatstleden de handtekeningen plaatsvonden voor de overname van de totaliteit van de aktiviteiten van TTS door Jost Group.

 

  • JostGroup neemt TTS over !
  • JostGroup neemt TTS over !