Onze bedrijfsleider stelt het goed

Geen verkeerde verbanden leggen !

In tegenstelling tot wat deze namiddag in de media is verschenen, bevestigt Jost Group dat twee van haar bedrijfsleiders, die vandaag verhoord werden in het kader van een onderzoek dat loopt na een incident dat zich op 13 november 2017 heeft voorgedaan op de site van Jost Group in Ghlin, nabij Bergen, niet werden opgesloten en zich nu thuis bevinden. Ze hebben begin van de namiddag hun gewone werkzaamheden kunnen hervatten en werden niet van hun vrijheid beroofd.

 

Incident in Ghlin – een chauffeur raakte licht gewond in november

Spijtig genoeg geraakte een chauffeur licht gewond na de ontploffing van een gasfles in de cabine van zijn vrachtwagen. De chauffeur gebruikte zijn installatie om persoonlijke doeleinden, namelijk om koffie klaar te maken. De chauffeur werd onmiddellijk overgebracht naar het ziekenhuis ter verzorging. Gelukkig is hij volledig hersteld van zijn verwondingen en zijn er geen blijvende letsels als gevolg van het incident. Hij geniet momenteel thuis van zijn vakantieperiode.

 

Dit incident heeft het ganse bedrijf diep geraakt en bijkomende sensibiliseringsmaatregelen werden getroffen om te vermijden dat dergelijk ongeval zich opnieuw zou kunnen voordoen. Het welzijn van zijn medewerkers is steeds een prioriteit geweest voor Jost Group die alles in het werk stelt om een ambitieus veiligheids- en preventiebeleid uit te voeren.

 

Het Arbeidsauditoraat had toen aangekondigd dat een onderzoek opgestart zou worden om de omstandigheden van het incident uit te zoeken. De bedrijfsleiders van Jost Group hebben hun volledige medewerking verleend in het kader van dit onderzoek en hopen dat duidelijkheid kan worden geschept over de omstandigheden van dit incident.

 

Jost Group stomverbaasd over verloop van het verhoor en de communicatie van het parket

Jost Group is verbaasd dat de betrokken personen niet zoals gebruikelijk op voorhand werden uitgenodigd voor het verhoor. Maar de groep is vooral enorm verbaasd over de communicatie van het federaal parket. De context van het verhoor wordt absoluut niet gekaderd, waardoor totaal inopportune verbanden zouden gelegd kunnen worden met vroegere feiten, die ze ook weerleggen.

 

De twee bedrijfsleiders kunnen rekenen op de ondersteuning van hun respectievelijke advocaten en wensen momenteel geen verdere uitspraken te doen over het lopende onderzoek om dit niet te hinderen.

  • Onze bedrijfsleider stelt het goed