JOSTGROUP KRIJGT DE LEAN & GREEN AWARD !

Onze CO2 uitstoot met 20 % verminderen in 5 jaar !


WAT IS LEAN & GREEN ? 

Het Lean & Green programma heeft als doel om de bedrijven aan te moedigen om over te gaan naar een hoger niveau van duurzame ontwikkeling en dit door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen mogelijk maken maar ook tegelijk hun last op het milieu verminderen. De inspanningen voor de vermindering van de CO2-uitstoot afkomstig van het transport en de logistiek activiteiten zijn vooral het doelwit.

JostGroup heeft aangetoond, aan de hand van een gedetailleerd en gecijferd plan, dat ze in staat is om haar CO2 uitstoot met 20 % te verminderen in 5 jaar en heeft de Lean & Green label op 11 juni 2014 in de wacht gesleept. Als het doel van het actieplan effectief bereikt is, krijgen we onze eerste Lean & Green ster op het einde van een periode van 5 jaar, wat ons betreft eind 2016, daar 2011 ons referentiejaar is.

 

…NAAR EEN INTERNATIONALE GEMEENSCHAP ...

Het Lean & Green concept breidt zich stilletjes uit in Europa. Het is het geval in Nederland, in Italië en België, waar Vlaanderen en Wallonië samenwerken om de kandidaat bedrijven te ondersteunen. Talrijke bedrijven hebben activiteiten in het buitenland, het is dan ook logisch dat de inspanningen geïnternationaliseerd worden. De kopgroepen worden zo de ambassadeurs en de Lean & Green gemeenschap wordt steeds groter. Dit is het geval voor JostGroup die steeds een groener bedrijf wordt.

 Naast deze stapsgewijze benadering heeft JostGroup zich ook verbonden met een aanpassingsproces ISO 14.001 en met het opstellen van zijn volledige koolstofbalans.

 Het milieu is onze gemeenschappelijke schatkist, laten we er samen zorg om dragen!

 Logistiek in Wallonia begeleidt ons met de organisatie van dit programma.

 
Onze klanten getuigen :

 “Onze klant leader in het chemische sector heeft zich erg onder de indruk getoond bij de benadering van JostGroup ten opzichten van de vele initiatieven die ze onderneemt en ik heb het project “Lean & Green” ook voorgesteld. Ik denk ook dat uw een benchmark bent op dit aspect en een referentie voor 3B. Aarzel niet om deze toelichting te delen. 3B is een veeleisende klant, maar we kunnen de waarden van onze partners erkennen”. François Leroy, Worldwide Supply-Chain Manager 3B Binani Group


En vroeger…

 JostGroup heeft sinds 10 november 2010 een handvest voor de vermindering van zijn koolstof afdruk ondertekend die voorgesteld werd op de Verenigde Naties klimaattop in Cancun op 29 november 2010:http://unfccc.int/2860.php.

 Met deze handvest verbinden wij ons ertoe om:

 De klimaatverandering in de kern van onze industriële strategieën te plaatsen;

 • Om bij te dragen tot de ontwikkeling van de kennis over de klimaatverandering en zijn sociale, economische en milieu impact;
 • Bijdragen aan de globale doelstellingen om de uitstoot van het broeikasgaseffect te verminderen door het nastreven van doelstellingen die de globale impact van onze activiteiten verminderen op de klimaatverandering.
 • Een communicatiemiddel zijn voor de technologische vooruitgang en voor het verspreiden van de goede gewoontes op het gebied van energie-efficiëntie en voor de beperking van de uitstoot van broeikasgassen;
 • Streven naar een optimale balans tussen de inspanning die te leveren is op gebied van klimaatverandering en de principes van duurzame ontwikkeling, in zijn 3 bestanddelen, milieu, sociaal en economisch;
 • Een leidende positie nemen in de verandering van ons gedrag;
 • De toetreding van andere ondernemers doen ontstaan door hun aan te tonen dat dit alles op lange termijn een positieve aanpak is voor de duurzame ontwikkeling.

 Wij wensen een actief betrokken partner te zijn in de duurzame ontwikkeling.

 Wij bedanken de Kiwanis van Verviers en Spa, initiatiefnemers van deze verbintenis.

Delen opLinkedIn
 • JOSTGROUP KRIJGT DE LEAN & GREEN AWARD !
 • JOSTGROUP KRIJGT DE LEAN & GREEN AWARD !
 • JOSTGROUP KRIJGT DE LEAN & GREEN AWARD !
 • JOSTGROUP KRIJGT DE LEAN & GREEN AWARD !
 • JOSTGROUP KRIJGT DE LEAN & GREEN AWARD !