Wegveiligheid

De brandweer van St. Hubert simuleert een ongeluk met een voertuig met ADR-lading

Veiligheid is een onontkoombaar prioriteit voor de Jost Group.

Deze zondag, hebben onze medewerkers aan de brandweer van St. Hubert in België, de mogelijkheid gegeven om een simulatie te doen van een ongeluk met een vrachtwagen die een

ADR(Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)-lading vervoerde.

Onze chauffeur Noël Bourdon heeft gedurende de hele dag zijn medewerking verleent aan dit evenement, die van een grote educatieve waarde is voor het grote publiek.

 

Delen opLinkedIn
  • Wegveiligheid - Nieuws
  • Wegveiligheid - Nieuws
  • Wegveiligheid - Nieuws