Jost Group heeft vertrouwen in het gerecht dat de onrechtmatige en illegale inbeslagname van vrachtwagens door het federale parket heeft opgeschort

Jost Group is ontzet over de poging van het federale parket om de onderneming te destabiliseren

Jost Group heeft vertrouwen in het gerecht dat de onrechtmatige en illegale inbeslagname van vrachtwagens door het federale parket heeft opgeschort

Jost Group is ontzet over de poging van het federale parket om de onderneming te destabiliseren waardoor het ambt regelrecht ingaat tegen het vermoeden van onschuld

 

Weiswampach, 19 februari 2019,

Jost Group bevestigt dat de Rechtbank van Eerste Aanleg van Luik de illegale inbeslagname door de federale procureur-generaal van meer dan 300 vrachtwagens heeft verboden. Deze beslissing dateert van 27 januari en het federaal parket wil dit vonnis aanvechten.

Jost Group is ontsteld over het feit dat, in een duidelijke (maar zinloze) poging om het bedrijf te destabiliseren en de klanten bang te maken, de federale procureur valse informatie blijft verspreiden bij de pers. Naast deze schending van het principe van het vermoeden van onschuld, wordt tevens de toegang tot het dossier geweigerd. Toch blijft Jost Group vertrouwen op het vonnis dat in deze zaak uitgesproken zal worden, met respect van het vermoeden van onschuld.

Om deze redenen en in belang van het bedrijf, zijn honderden werknemers en zijn klanten, vraagt Jost Group aan het gerecht om de eerder genomen beslissing, om de inbeslagname van meer dan 300 vrachtwagens te verbieden, te bevestigen.

Jost Group heeft de aanklachten altijd krachtig weerlegd en zal dat ook blijven doen. Jost Group heeft altijd aangegeven bereid te zijn om op dit gebied met de autoriteiten samen te werken en hoopt zich - eindelijk - in een serene sfeer te kunnen verdedigen.

 

 

Perscontact

0475/95.97.47

Delen opLinkedIn
  • Jost Group heeft vertrouwen in het gerecht dat de onrechtmatige en illegale inbeslagname van vrachtwagens door het federale parket heeft opgeschort