De onrechtmatige en onwettige inbeslagname door het federaal parket van vrachtwagens van de Jost Group, werd opgeschort door de kortgedingrechter

Jost Group heeft vertrouwen in de toekomst !

Weiswampach, 19 maart 2019,

 

De kortgedingrechter in Luik blokkeert de wil tot inbeslagname van vrachtwagens van Jost Group door het federaal parket. De rechter geeft het transportbedrijf, wiens advocaten beweren dat de procedure onrechtmatig was en dat de tenuitvoerlegging van de inbeslagname niet rechtmatig was, gelijk.

Dit besluit bevestigt de beslissing van de Rechtbank van Eerste Aanleg van 27 januari, die de illegale inbeslagname door de federale procureur-generaal van meer dan 300 vrachtwagens heeft verboden.

Jost Group is tevreden over dit besluit, maar betreurt dat berichtgeving in de media over elementen uit het onderzoeksdossier waarvan de Group niet op de hoogte is, de onschuldpresumptie, wat eenieder in een rechtsstaat zou moeten genieten, ernstig heeft ondermijnd.

Jost Group heeft de aanklachten altijd krachtig weerlegd en zal dat ook blijven doen. De Group blijft vertrouwen op het vonnis dat in deze zaak uitgesproken zal worden, met respect van het vermoeden van onschuld.

--------------------

Perscontact

0475/95.97.47

Delen opLinkedIn
  • Trust