JOST Group neemt noodzakelijke maatregelen om een optimale service aan haar klanten te garanderen, ondanks vastberadenheid van de Federale Aanklager

Jost Group bedankt haar klanten en medewerkers voor hun steun

Weiswampach, 2 april 2019.

Jost Group was verontwaardigd te vernemen dat de Federale Aanklager van plan was om met onmiddellijke ingang 240 vrachtwagens van haar dochterondernemingen in beslag te nemen. “We zijn ontzet over dit besluit daar de aanklager in haar vonnis van 25 maart jongstleden heeft besloten dat de voorwaarden voor een eventuele inbeslagname eerst door de onderzoeksrechter moeten worden vastgesteld en dat hierover op korte termijn een bijeenkomst met de onderzoeksrechter staat gepland”, aldus Christophe Ravignat, Secretaris Generaal van de Jost Group. “Gezien de situatie begrijpen wij niet waarom de Federale Officier van Justitie van mening is dat het momenteel noodzaak is om diverse vrachtwagens in beslag te nemen”. 

Om de belangen van het bedrijf, haar honderden werknemers, chauffeurs en haar klanten te beschermen, heeft Jost Group diverse maatregelen getroffen om haar klanten een optimaal serviceniveau te blijven bieden. De Jost Group bedankt haar klanten en medewerkers voor hun steun in deze.

Jost Group heeft de aanklachten tegen haar altijd krachtig weerlegd en zal dat ook blijven doen. Daarnaast zal zij blijven samenwerken met de juridische instanties en hoopt zich onder normale omstandigheden, oprecht te kunnen verdedigen.

 

Press Contact

0478/20.10.62

Delen opLinkedIn
  • Forward planning