INCIDENT PONTBEEKLAAN

JOST GROUP

PONTBEEKLAAN INCIDENT: HOE ZIT HET?

Na de recente gebeurtenissen in verband met het gevaarlijke rijgedrag van een van haar Belgische chauffeurs, wil de Jost Group volledig openheid van zaken geven over de behandeling van deze zaak.

Als transportbedrijf is het onze plicht om de veiligheid van weggebruikers te waarborgen. We mogen in geen geval toestaan ​​dat dit soort gevaarlijk gedrag het leven of eigendom van anderen in gevaar brengt.

De bestuurder die verantwoordelijk was voor dit incident werd daarom onmiddellijk ontslagen en is geen lid meer van ons bedrijf.

De Jost Group werkte snel samen met de politie om de bestuurder te vinden.

Onze excuses aan de chauffeur die de scène heeft gefilmd en aan zijn werkgever.

We willen ook de eigenaar van dit bedrijf bedanken die heel vriendelijk met ons heeft samengewerkt om de orde op de weg te herstellen.

Het spreekt voor zich dat het publiceren van zo'n video op sociale netwerken gemakkelijk het imago van een bedrijf kan schaden. Een op zichzelf staande handeling alleen, kan echter niet de handelingen van een bedrijf als geheel vertegenwoordigen. We willen daarom alle belanghebbenden bedanken voor hun medewerking om de publicatie van deze video - die de naam van Jost Group onnodig aantast – te vermijden.

Jost Group – life in motion

Delen opLinkedIn
  • INCIDENT PONTBEEKLAAN - Nieuws