Jost Group heeft het eerste label "COVID-19 Safe Zone" behaald !

Wat betekent dit ?

Een van de grootste uitdagingen voor de Jost Group is uiteraard de goede gezondheid van haar medewerkers en partners, haar klanten en leveranciers!

Deskundige auditors evalueren momenteel op onze locaties de organisatorische veranderingen die we hebben doorgevoerd, de preventie- en beschermingsprocessen, de middelen die we hebben ontwikkeld en hoe deze zijn geïmplementeerd en onderhouden.

De richtlijnen voor deze analyses zijn opgesteld door de overheid en / of de sector waartoe wij behoren. We hebben ook advies gekregen over hoe we de efficiëntie van onze preventie verder kunnen verbeteren. Na een succesvolle evaluatie in november op de juiste toepassing van deze veiligheidsmaatregelen, kregen we in december het "COVID-19 Safe Zone" label voor onze eerste site. Om de reikwijdte van dit label te begrijpen werd gekozen voor een site met de grootste verscheidenheid aan vertegenwoordigingen.

  • Bedrijven die het label “Covid-19 Safe Zone”hebben gekregen, erkennen dat COVID-19 een bedreiging vormt voor de gezondheid van hun klanten, medewerkers en leveranciers en handelen dienovereenkomstig.
  • Hun management zet zich persoonlijk in om de risico’s van dit virus zo veel als mogelijk te beperken.
  • Deze bedrijven hebben een specifiek Covid-19-beheersysteem opgezet waarmee de genomen maatregelen worden aangepast aan de specifieke situatie van het bedrij en deze bedrijven kunnen omgaan met de evolutie van de Covid-19-pandemie.
  • Hun beheerstysteem garandeert de blijvende toepassingen van de veiligheidsmaatregelen.
  • De veiligheidsmaatregelen worden in de praktijk gebracht en worden regelmatig gecontroleerd door een monitoringsysteem.

 

Alle vestigingen van de Jost Group zullen in de nabije toekomst ter certificering worden aangeboden. De volgende site wordt op 5 januari 2021 geaudit.

 

Graag willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om elk lid van onze operationele teams te bedanken die elke dag voor elkaar zorgen, onze teams van auditors en trainers die constant de regels controleren die moeten worden gerespecteerd en de gewoonten die moeten worden veranderd. Het Covid-19-team dat dit aspect van ons professionele leven dagelijks beheert en ons management dat ons de middelen geeft om dit onder uitstekende omstandigheden te doen !

Jost Group - life in motion

Delen opLinkedIn
  • Jost Group heeft het eerste label  "COVID-19 Safe Zone" behaald !