Transport & Logistics Netherlands

As a member of Jost Group, Kuijpers Cargo Service B.V. represents transport & logistics services in Netherlands.
Maastricht Aachen Airport office
Bamfordweg 1
6235 NS Ulestraten
Netherlands
Transport & Logistics Services
T: +31 (0)43 358 05 05
F: +31 (0)43 365 26 27