Transport & Logistiek - Gevaarlijke Goederen

Transport van gevaarlijke goederen is gereglementeerd met het oog op het voorkomen van ongevallen met personen of zaken, schade aan het milieu, aan de transportmiddelen of aan andere goederen.

Transport van ADR-producten (gevaArLIJKE goedEREN via de weg)

Gevaarlijke goederen zijn onderhevig aan verschillende reglementeringen: werkveiligheidsreglementeringen, regels m.b.t. de bescherming van de verbruiker, regels m.b.t. de opslag en het transport, milieureglementeringen.

Vakbekwaam en opgeleid personeel is een vereiste, alsook een verhoogd niveau van gevarenbewustzijn bij de ervaren chauffeurs en aangepaste materialen en voertuigen.

Gevaarlijke Goederen - Sectors Gevaarlijke Goederen - Sectors