Transport & Logistiek - Afval

Afval is onmiddellijk gelinkt aan de menselijke ontwikkeling, zowel technologisch als sociaal. De samenstelling van de soorten afval varieert van tijd en plaats, waarbij de industriële ontwikkeling en innovatie direct worden gelinkt aan het afvalmateriaal.

afvaltransport & -logistiek

We positioneren onszelf als uw partner voor het transport van uw afval en passen onszelf in in de milieu- en afvalbeheerprogramma’s binnen uw bedrijf. Jost Group wil uw partner zijn in het afhalen van uw afval.

afvalbeheer

Deze activiteit is de component van het afvalbeheer die resulteert in het transport van afvalmateriaal van de plaats van productie tot ofwel het punt van verwerking ofwel de uiteindelijke bestemming. Het afhalen van afval omvat ook het verzamelen van recycleerbare materialen die technisch gezien geen afval zijn, maar grondstof voor een nieuw ruw materiaal of voor herbruikbaar materiaal voor andere producten of energie.

Afval - Sectors Afval - Sectors